Mil possibilitats

Serra de Bellmunt – Almenara

Serra situada en plena Depressió Central que separa les planes agrícoles regades pels Canals d’Urgell al sud i la ribera del Sió al nord

En plena Depressió Central i limitant amb el Prepirineu hi trobem la serra de Bellmunt-Almenara, constituïda per una alineació longitudinal de petits turons argilosos, calcaris i guixencs. Estan ubicats en el plec que es coneix com a anticlinal de Barbastre-Balaguer-Almenara, i que separen les planes agrícoles regades pels canals d’Urgell al sud i la ribera del Sió al nord.

Aquest espai ocupa una superfície de 6.410 ha, i els límits estan marcats al nord per una sèquia petita del canal d’Urgell i al sud per la primera sèquia del canal d’Urgell. A llevant, els secans de Plans de Sió ens marquen la seva finalització, i a ponent, l’extrem de la serra el trobem quan arriba a la C-13, al terme de la Sentiu de Sió.


Espai Natural Protegit de Bellmunt-Almenara – ZONA ZEPA

Aquest indret és una de les millors representacions del paisatge cerealístic de les planes catalanes de ponent. Hi ha bones poblacions de diverses espècies d’aus de caràcter estepari, com el sisó, el gaig blau, la terrerola comuna, l’esparver cendrós o la calàndria.

Aquest espai està situat al límit nord de la depressió Central, entre el Pla d’Urgell i les terres de la Noguera. El paisatge, al límit entre la plana i el Prepirineu exterior, ha estat profundament transformat per l’activitat agrícola: bona part dels turons s’han llaurat i convertit en conreus de secà, de manera que només resten petites àrees aïllades de vegetació natural gipsícola i pròpia del carrascar. De fet, es tracta d’una de les millors representacions del paisatge cerealístic de les planes de ponent que queda al país.

Aquest espai manté bones poblacions de diverses espècies d’aus de caràcter estepari, com el sisó, el gaig blau, la terrerola comuna, l’esparver cendrós o la calàndria, moltes de les quals tenen un alt nivell de protecció.

S’hi desenvolupen nombroses activitats de recerca en el camp de l’ecologia i la conservació d’aus estepàries, així com de tècniques de conreu compatibles amb la preservació dels valors naturals.


Les trinxeres de la Guerra Civil de Bellmunt – Almenara

trinxera dominant la Vall als peus de la Serra de Bellmunt

Es tracta d’una ruta circular que travessa la Serra de Bellmunt Almenara senyalitzada al llarg de tot el seu recorregut amb el color blau cel.

Al llarg de la ruta trobarem senyals explicatives sobre alguns punts interessants, com per exemple les característiques cabanes de tàpia o les trinxeres i nius contruïdes durant la Guerra Civil.

Ruta per les trinxeres

Les cabanes són un element paisatgístic fonamental d’aquest paisatge agrari, que serveixen d’amagatall a diferents espècies animals, i de substrat per a nombroses espècies vegetals pròpies d’aquests indrets. Són construccions de pedra ubicades als secans de l’espai natural protegit, que en el seu ús quotidià servien per guardar les eines o refugiar els camperols esporàdicament.

Cabana de volta de típica construcció de pedra seca

Durant la Guerra Civil, les cabanes van tenir una altra funció. Amb el front a prop, la vida al poble va canviar i moltes famílies van marxar a viure a les cabanes per refugiar-se.

Trinxera fortificada

A més, es conserven els vestigis que la Guerra Civil va deixar sobre el territori, com és el cas dels espais fortificats de les serres dels Tossals, on l’exèrcit republicà va construir trinxeres i nius de metralladores per tal de dominar el Cap de Pont de Balaguer.